Menu

O nás

V nástrojárni sa zaoberáme výrobou dielov pre ohybové a strižné nástroje, výrobou foriem, dielov k formám, výrobou rámov foriem, zápustiek pre kováčne, ďalej vyvíjame a vyrábame jednoúčelové stroje pre profilovanie žalúzií. Stroje pre profilovanie exportujeme do krajín ako sú Slovinsko, Francúzsko, Izrael, Turecko, Japonsko a iných.

Pracuje tu viac ako 50 zamestnancov na pracoviskách CNC obrábacích centier, elektroerózie, brusiarne a nástrojárov. Disponujeme modernými technológiami a neustále investujeme do ich modernizácie a obnovovania.

Vlastníme moderne vybavenú nástrojáreň,
medzi ktorej hlavné výrobné činnosti patria:

História

Spoločnosť Isotra a.s. bola založená v Bolaticiach v roku 1992 Ing. Erichom Stavařom a Ing. Bohumírom Blachutom. Z pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným so zameraním na veľkoobchod tesnením do okien vrátane realizácie montážou sa ISOTRA v roku 2007 zmenila na akciovú spoločnosť. Priebežne rástlo tiež portfólio podnikateľských aktivít firmy ISOTRA, od montáže žalúzií, cez výrobu kompletného sortimentu tieniacej techniky, až po výrobu vlastných komponentov a CNC technologických liniek na výrobu žalúzií.

V dnešnej dobe disponuje ISOTRA a.s. vlastným vývojovým pracoviskom, projekčnou kanceláriou, modernou nástrojárňou, lisovňou termoplastov a rozsiahlymi výrobnými prevádzkami. To všetko vďaka obrovskej vôli neustále sa rozvíjať a hľadať nové technické riešenia. Spoločnosť ISOTRA sa zaujíma o problematiku technológií clôn slnečného žiarenia a jej dopadom na energetickú úspornosť. Technológia, vypracované postupy, vývoj a výskum v tejto oblasti ju radí medzi popredných výrobcov tieniacej techniky a je vnímaná ako jeden z technologických lídrov nielen v Českej republike, ale aj vo svete. Technologickú vyspelosť spoločnosti dokladá tiež vlastníctvo dvoch svetových patentov, šiestich národných patentov a sedemnástich úžitkových vzorov pre technické riešenia v oblasti tieniacej techniky.

Certifikát kvality

Certifikát kvality

Máte záujem o naše služby?