Menu

Nástrojáreň ISOTRA a.s.

Vlastníme moderne vybavenú nástrojáreň.
Medzi ktorej hlavné výrobné činnosti patria:

  • Výroba dielov pre ohybové a strižné nástroje,
  • výroba strižných a lisovacích nástrojov,
  • výroba a opravy vstrekovacích foriem na plasty,
  • výroba dielov pre vstrekovacie formy (vložky, rámy...),
  • výroba jednoúčelových strihadiel,
  • výroba kováčskeho náradia (zápustky, kovacie vložky, ostrihá),
  • výroba špeciálnych prípravkov a meradiel,
  • výroba valcovacích tratí pre tenkostenné profily,
  • výroba rotačných dielov pre valcovacie profilovacie trate,
  • delové vŕtanie na horizontálnych vyvŕtavačkách.

Skupina ISOTRA


História spoločnosti

Spoločnosť bola založená v Bolaticiach v roku 1992 spoločníkmi Ing. Erichom Stavařom a Ing. Bohumírom Blachutom ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Počiatočnými aktivitami bol veľkoobchod s tesnením do okien vrátane realizácie montážou. Takto vznikol názov ISOTRA. ISO od slova izolácie a TRA ako trade (obchod). Veľký záujem klientov o žalúzie po roku 1993 spôsobil rozšírenie podnikateľských aktivít ISOTRA najprv o montáže žalúzií a následne aj o ich výrobu. Neustála snaha o zdokonaľovanie produktov a služieb viedla v roku 1995 k rozhodnutiu vyrábať vlastné komponenty k žalúziám a ostatným výrobkom tieniacej techniky.

Smer vývoja

Obrovská vôľa neustále vyvíjať a hľadať nové technické riešenia spôsobila, že v dnešnej dobe ISOTRA a.s. disponuje vlastným vývojovým pracoviskom, projekčnou kanceláriou, modernou nástrojárňou, lisovňou termoplastov a rozsiahlymi výrobnými prevádzkami.

ISOTRA sa zaujíma o problematiku technológií clôn slnečného žiarenia a jej dopadom na energetickú úspornosť. Technológia, vypracované postupy, vývoj a výskum v tejto oblasti ju radí medzi popredných výrobcov tieniacej techniky a je vnímaná ako jeden z technologických lídrov nielen v Českej republike, ale aj vo svete.

Skupina ISOTRA

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1
746 01 Opava
Česká republika

IČO: 47679191
DIČ: CZ47679191
Spisová značka:
B 3169 vedená na registrovom
súde v Ostrave

Zobraziť v Google Maps

Máte záujem o naše služby?